AKPA
MUNDËSI INFORMIMI, FORMIMI PROFESIONAL DHE PUNËSIMI
PROGRAMET E NXITJES SË PUNËSIMIT
PROGRAMI I PUNËSIMIT; PROGRAMI I FORMIMIT NËPËRMJET PUNËS PROGRAMI I PRAKTIKËS PROFESIONALE
AKPA
PROGRAMI I FORMIMIT NËPËRMJET PUNËS PROGRAMI I PRAKTIKËS PROFESIONALE
AKPA
PROGRAMI I FORMIMIT NËPËRMJET PUNËS PROGRAMI I PRAKTIKËS PROFESIONALE
Previous
Next

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

ARSIMI DHE FORMIMI PROFESIONAL

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË

Kërkoni Punë?
Për shumë njerëz pavarësia dhe fleksibiliteti që të ofron vetëpunësimi janë cilësi shumë të rëndësishme.

Nëse je një punëkërkues me një ide të qartë biznesi dhe ke motivimin dhe cilësitë e duhura për të qenë një sipërmarrës, ka një zgjidhje.

Programi i Vetëpunësimit.

Një program i cili mbështet sipërmarrësit e rinj për të qenë të suksesshëm.

Ja se si funksionon.

Punëkërkuesit me një ide të qartë biznesi, trajnohen dhe mbështeten nga ekspertë të kualifikuar.
Së bashku, ata zhvillojnë një plan të konsoliduar të biznesit.

Më pas, planet më të mira financohen deri në vlerën 500.000 lekë.

Sepse ky është një program që mbështet iniciativën e lirë ne sipërmarrje.

Kush Jemi?

AKPA është një shërbim publik, person juridik, buxhetor, në varësi të ministrit përgjegjës për punësimin dhe zhvillimin e aftësive me seli në Tiranë. AKPA-ja është tërësia e institucioneve administrative dhe ofruese të shërbimeve të punësimit, të vetëpunësimit dhe të arsimit e formimit profesional, pjesë integrale e sistemit të ministrisë përgjegjëse për punësimin dhe zhvillimin e aftësive.
Ajo funksionon nëpërmjet Zyrave Rajonale dhe Vendore të Punësimit, Drejtorive Rajonale të Formimit Profesional Publik si edhe Shkollave të Arsimit Profesional Publik


Të nderuar punëdhënës,


Me një rrjet prej 12 Drejtorish Rajonale punësimi dhe 24 Zyrash Vendore, jemi të pranishëm në të gjithë Shqipërinë për të shërbyer si urë lidhëse efikase mes kërkesave tuaja dhe punëkërkuesve në tregun e punës.


Objektivi ynë është të ndërtojmë një partneritet afatgjatë me ju:

Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive është e angazhuar të zhvillojë me tej marrëdhëniet e  bashkëpunimit me ju. Synimi ynë është t’i përgjigjemi nevojave tuaja për forcë punëtore të kualifikuar, dhe t’iu mbështesim me programe punësimi, me qëllim përmbushjen e misionit për të garantuar punësim të denjë dhe të qëndrueshëm për punëkërkuesit në Shqipëri.


Sherbim cilësor dhe të unifikuar në të gjitha zyrat e punësimit:

Manuali metodik i Bashkëpunimit me Biznesin i disponueshem në të gjitha  zyrat e punësimit përmirëson shërbimin ndaj jush ne te gjithe hapat e  bashkepunimit. Ky manual eshte integruar në sistemin informatik të Agjencisë Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive për te mundesuar ofrimin e shërbimeve të unifikuara dhe të standardizuara ne te gjitha zyrat e punësimit për t’iu përgjigjur në kohë dhe me cilësi nevojave tuaja. Stafet e zyrave tona janë trajnuar që të kuptojnë më mirë nevojat qe ju keni dhe  zotërojnë të gjitha mjetet e nevojshme digjitale për të  ndjekur profesionalisht të gjitha hapat e nevojshëm për plotësimin e suksesshëm të vendeve të lira të punës.


Jemi pranë nevojave të tregut të punës


Permiresojme sherbimin tone bazuar ne vleresimin tuaj

Ju ftojmë te bashkëpunoni me Zyrat e punës për të perfituar nga shërbimet qe ofrojme! Stafi ynë i përkushtuar do t’ju informojë dhe mbështesë me shërbimet e rekrutimit dhe programet e mbështetjes për punësim.

Le të punojmë së bashku për një treg pune më të mirë!

Partneritet me biznesin

Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive(AKPA)

Arsimi dhe Formimi Profesional, një mundësi e sigurt për Tregun e Punës

Aplikimet Online Të AKPA

Njoftimet e fundit

Ju Do Të Lidheni Me Puna.Gov.Al

Kliko per të vazhduar