PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.


PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punësimit) Kontakte në vazhdim.


TRAJNIME

Po kërkoni për të përmirësuar aftësitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërinë.

PUNA.GOV.AL

Jeni duke kërkuar për punën e duhur? Shikoni në databasen e SHKP-së për punën që kërkoni në të gjithë Shqipërinë.


Untitled Document


Sherbime