AKPA
MUNDËSI INFORMIMI, FORMIMI PROFESIONAL DHE PUNËSIMI
AKPA
MUNDËSI INFORMIMI, FORMIMI PROFESIONAL DHE PUNËSIMI
AKPA
MUNDËSI INFORMIMI, FORMIMI PROFESIONAL DHE PUNËSIMI
PROGRAMET E NXITJES SË PUNËSIMIT
PROGRAMI I PUNËSIMIT; PROGRAMI I FORMIMIT NËPËRMJET PUNËS PROGRAMI I PRAKTIKËS PROFESIONALE
APLIKO TANI
Previous
Next

Kush Jemi?

AKPA është një shërbim publik, person juridik, buxhetor, në varësi të ministrit përgjegjës për punësimin dhe zhvillimin e aftësive me seli në Tiranë. AKPA-ja është tërësia e institucioneve administrative dhe ofruese të shërbimeve të punësimit, të vetëpunësimit dhe të arsimit e formimit profesional, pjesë integrale e sistemit të ministrisë përgjegjëse për punësimin dhe zhvillimin e aftësive.
Ajo funksionon nëpërmjet Zyrave Rajonale dhe Vendore të Punësimit, Drejtorive Rajonale të Formimit Profesional Publik si edhe Shkollave të Arsimit Profesional Publik

Arsimi Profesional, një mundësi reale punësimi

E mbështetur nga Qeveria Zvicerane, Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive
Shkolla profesionale shtetërore “Hamdi Bushati”

është rruga më e sigurt për punësim të menjëhershëm.
Mësimdhënie me metodat bashkëkohore
Ambiente moderne
Praktikë në bizneset më të suksesshme
Më e mira për zhvillimin e profesionistëve në rajon
Drejtimet:

  • Hoteleri Turizëm
  • Ekonomi Biznes
  • Tekstil Konfeksione

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

ARSIMI DHE FORMIMI PROFESIONAL

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË

Kërkoni Punë?
Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive(AKPA)

Arsimi dhe Formimi Profesional, një mundësi e sigurt për Tregun e Punës

Partneriteti Me Biznesin

Histori Suksesi

Aplikimet Online Të AKPA

Njoftimet e fundit

Ju Do Të Lidheni Me Puna.Gov.Al

Kliko per të vazhduar