AKPA
MUNDËSI INFORMIMI, FORMIMI PROFESIONAL DHE PUNËSIMI
AKPA
MUNDËSI INFORMIMI, FORMIMI PROFESIONAL DHE PUNËSIMI
PROGRAMET E NXITJES SË PUNËSIMIT
PROGRAMI I PUNËSIMIT; PROGRAMI I FORMIMIT NËPËRMJET PUNËS PROGRAMI I PRAKTIKËS PROFESIONALE
AKPA
PROGRAMI I FORMIMIT NËPËRMJET PUNËS PROGRAMI I PRAKTIKËS PROFESIONALE
AKPA
PROGRAMI I FORMIMIT NËPËRMJET PUNËS PROGRAMI I PRAKTIKËS PROFESIONALE
AKPA
PROGRAMI I FORMIMIT NËPËRMJET PUNËS PROGRAMI I PRAKTIKËS PROFESIONALE
AKPA
PROGRAMI I FORMIMIT NËPËRMJET PUNËS PROGRAMI I PRAKTIKËS PROFESIONALE
Previous
Next

Kush Jemi?

AKPA është një shërbim publik, person juridik, buxhetor, në varësi të ministrit përgjegjës për punësimin dhe zhvillimin e aftësive me seli në Tiranë. AKPA-ja është tërësia e institucioneve administrative dhe ofruese të shërbimeve të punësimit, të vetëpunësimit dhe të arsimit e formimit profesional, pjesë integrale e sistemit të ministrisë përgjegjëse për punësimin dhe zhvillimin e aftësive.
Ajo funksionon nëpërmjet Zyrave Rajonale dhe Vendore të Punësimit, Drejtorive Rajonale të Formimit Profesional Publik si edhe Shkollave të Arsimit Profesional Publik

Arsimi Profesional, një mundësi reale punësimi

Shkodër
Në ndihmë të biznesit dhe punonjësve!

Ferdinandi hasi vështirësi përgjatë pandemisë në sipërmarrjen “Melgushi”, që ai drejton, duke u detyruar të nxjerrë punonjës në skemën e pagesës së papunësisë.

I mbështetur nga Zyra e Punës, ai mundi të rikthejë në punë të gjithë punonjësit e larguar.

100 punonjës janë sot në punë përmes “Programeve të Nxitjes së Punësimit”, ku Qeveria ka marr përsipër pagesën e sigurimeve shoqërore për 8 muaj dhe 4 muaj paga.

Çdo biznes i gjendur në vështirësi është i ftuar të aplikojë në:
http://www.e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

ARSIMI DHE FORMIMI PROFESIONAL

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË

Kërkoni Punë?
Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive(AKPA)

Arsimi dhe Formimi Profesional, një mundësi e sigurt për Tregun e Punës

Partneriteti Me Biznesin

Histori Suksesi

Aplikimet Online Të AKPA

Njoftimet e fundit

Ju Do Të Lidheni Me Puna.Gov.Al

Kliko per të vazhduar