Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi – Publikime vendsh te lira pune

1.      Shpallja për pozicionin e lirë  Drejtor në Drejtorinë e Shërbimeve Mbështetëse – kategoria e pagës II-b.

SHPALLJE PËR DREJTOR I SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE 2019

 

2.      Shpallja për pozicionin e lirë  Inspektor në Drejtorinë e Hetimit Administrativ – kategoria e pagës  III-a.

SHPALLJE PËR INSPEKTOR 2019

 

3.      Shpallja për pozicionin e lirë  Specialist i Jetësimit të Projekteve në Drejtorinë e Monitorimit, Raportimit dhe Komunikimit – kategoria e pagës III-b.

SHPALLJE PËR SPECIALIST I JETESIMIT TË PROJEKTEVE

 

4.      Shpallja për pozicionin e lirë  Specialist i  Pritjes së Ankesave në Zyrën Rajonale Fier – kategoria e pagës IV-a.

SPECIALISI I PRITJES ANKESAVE FIER

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË