Shkolla e Magjistratures – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të kreut VII, të vendimit nr. 243, datë 18.3.2015, të Këshillit të Ministrave (i ndryshuar), Shkolla e Magjistraturës shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve:

  • 1 (një) vend vakant – Specialist arkiv-protokolli/Sekretar drejtori – Kategoria: IV-a/III-b

Lloji i diplomës “Shkencor”. Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”.   

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur :  2.Shpallja e njoftimit ne web 15.8.2019 (1)

 

 

  • 1 (një) vend vakant – Sekretar Shkencor për Formimin Fillestar – Kategoria: III-b 

Lloji i diplomës “Shkencor”. Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur :  2.Shpallja e njoftimit ne web 3.10.2019 (1)

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË