BASHKIA DEVOLL – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 25 dhe të nenit  26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të VKM nr Nr. 242, datë 18.3.2015, Njësia e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Rrogozhinë shpall procedurat  e  plëvizjes paralele, ngritje në detyrë dhe pranim jashtë shërbimit civil për  pozicionin:

  • Drejtor në Drejtorinë e Shërbimeve Mbështetëse, Kategoria e pagës II-b.

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : drejtor sherbimeve mbeshtetese

  • Përgjegjës sektorit të burimeve njerezore/ Kategoria e pagës IIIA.

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : Pergjegjes Burimeve njerezore

 

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË