BASHKIA SKRAPAR – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III dhe të VKM Nr. 242, datë 18/03/2015, Bashkia Skrapar shpallë procedurat e lëvizjes paralele dhe ngritje ne detyrë në shërbimin civil për pozicionin:

  • 1 Përgjegjës/e i Burimeve Njerëzore ne Drejtorinë e Shërbimeve Ligjore, Prokurimeve Dhe Burimeve Njerëzore. Kategoria e pagës III-a).

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Pergjegjese Burimeve Njerezore

 

  • 1 (një) Drejtor drejtorie ,Drejtoria e Shërbimeve Ligjore, Prokurimeve Dhe Burimeve Njerëzore. Kategoria e pages II/b

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Shpallje- Drejtor -Juridik

 

  • 1 (një) Specialist IT në Drejtorinë e Shërbimeve Ligjore, Prokurimeve Dhe Burimeve Njerëzore. Kategoria e pagës IV-a).

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Specialist IT

  • 1 Specialist Jurist/e në  Drejtorinë e Shërbimeve Ligjore, Prokurimeve Dhe Burimeve Njerëzore. Kategoria e pagës IV-a).

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Specialist Jurist

 

  • 1(një) Përgjegjës/e sektori i Planifikimit Zhvillimit të Territorit.   Kategoria e pagës III-a).

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Pergjegjesi zhvillimi territorit

 

  • 1(një) Përgjegjës/e Sektorit të Shërbimit Social në Drejtorinë e Ekonomis, Financës dhe Tatim Taksave. Kategoria e pagës III-a).

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Pergjegjesi ndihmes ekonomike

 

  • 1(një) Specialist Mjedisi   në  Sektorin e Planifikimit të Territorit.Kategoria e pagës IV-a).

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : S.mjedisi

  • Inspektor i Ndihmës Ekonomike pranë Bashkisë Skrapar. Kategoria e pagës  IV/a.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Shpallje per Inspektor te ndihmes ekonomike

 

  • 1 (një) Drejtor drejtorie, Drejtoria e Ekonomisë, Financës, Buxhetit dhe Tatim Taksave. Kategoria e pagës    II/a

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Shpallje-Drejtor-Finance

 

 

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË