BASHKIA ELBASAN – VENDE TE LIRA PUNE

SHPALLJE PËR LEVIZJE PARALELE NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT  DREJTUESE

 Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, Bashkia Elbasan shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin:

  • Përgjegjës, Sektori i Turizmit dhe Trashgimisë Kulturore në Drejtorinë e Politikave të Trashgimisë Kulturore, Turizmit dhe Sportit– Kategoria  IIIA/1

PËR TË DY PROCEDURAT (LËVIZJE PARALELE dhe NGRITJE NË DETYRE) APLIKOHET NË TË NJËJTËN KOHË

Afati për dorëzimin e dokumentave për LËVIZJE PARALELE:     9.03.2020

 

Afati për dorëzimin e dokumentave për NGRITJE NË DETYRË:  14.03.2020

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur  :

  1.  BASHKIA ELBASAN
Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË