BASHKIA MAT – VENDE TË LIRA PUNE

Në zbatim të nenit  26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe kreut II dhe III të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Bashkia Berat shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë  për pozicionin :

 

  •  Drejtor në Drejtorinë Menaxhimit Financiar dhe të Ardhurave. Kategoria e pagës II-b.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur: Shpallja vend i lire Drejtor Menaxhimi Financiar dhe te Ardhurave (1)

  •  Drejtor në Drejtorinë e  Taksave  dhe Tarifave  , Kategoria e pagës II-b.

 Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur: Shpallja vend i lire Drejtor i Taksave dhe Tarifave shkresa (1)

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË