BASHKIA PUSTEC VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA PUSTEC VENDE TE LIRA PUNE
PER POZICIONET

Specialist Mjedisi, Sektori i Pyjeve dhe i Mjedisit, kategoria : IV-A

1 (nje) Specialist Arkitekt, Bashkia Pustec – kategoria e pages IV-a;

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR archive (3)

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË