BASHKIA TIRANË – SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procesit të ankimimit, njofton se për pozicionin/pozicionet:

  • 1. 567-Specialist – Drejtoria e Komunikimit Dixhital, Bashkia Tiranë – Kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët fitues është/janë:

1. Ardiana Hoxha 80 pikë
2. Gliti Xhoxhi 78 pikë
3. Olta Ramaliu 78 pikë
4. Ejona Zela 76 pikë
5. Ilda Licaj 75 pikë
6. Klajd Heta 74 pikë
7. Klejs Halla 74 pikë
8. Megi Xhaxho 74 pikë
9. Kristiana Janko 73 pikë
10. Irena Dervishi 73 pikë
11. Elvisa Murati 72 pikë
12. Denisa Saliasi 72 pikë
13. Sindi Hatillari 72 pikë

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË