BASHKIA MIRDITË SHPALLJE FITUESI

Në zbatim nenit 22,23,24,25  të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.243 datë 18.03.2015, “Për  pranimin, lëvizjen paralele  periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive të nëpunsve civil” , ndryshuar me VKM nr.746 dt.19.12.2018,  Njësia Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mirditë  njofton se për  pozicionin;

  1- Specialist ndërtimi (inxhinier ndërtimi), kategoria ekzekutive, klasa IV/a. Drejtoria e planifikimit, zhvillimit teritorit dhe strehimit Bashkia Mirditë

 

  1. Kandidatët e  kualifikuar  në vlerësimin paraprak nga “Njësia Përgjegjëse e B.Njerëzore” për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit , në proceduren e levizjes paralele :

 

 Nuk ka asnjë kadidat që  ka aplikuar  dhe plotëson kushtin e të qënurit nëpunës civil, ndaj procedura konsiderohet e mbyllur, për të vazhduar procedura e pranimit në SHC, bazuar në VKM nr.243 dt.18.03.2015, ndryshuar me VKM nr.746 dt.19.12.2018 .

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË