AGJENCIA PËR MBËSHTETJEN E VETËQEVERISJES VENDORE VENDE TE LIRA PUNE

Bazuar në manual për “Përcaktimin e rregullave, kritereve dhe proçedurave për shpalljen e pozicioneve të vendeve vakante në administratën e AMVV-re, nr94/1 datë 09.03.2021, i cili është hartuar sipas rregullores së brendshme  të AMVV –re,shpallim vendet vakante si më poshtë:

  • Pozicioni e vendeve të lira të punës;
  1. Specialist në sektorin e Kordinimit me Qeverisjen Vendore 2 (dy) vende ;
  2. Specialist në sektorin e Zhvillimit 1 (një) vend;
  3. Përgjegjës në sektorin e Zhvillimit 1 (një) vend;
  4. Pozicionin përgjegjës në sektorin e Kordinimit me Qeverisjen Vendore 1 (një) vend.
  5. PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR shpallje vendeve vakante 24 mars 2021
Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË