BASHKIA MALËSI E MADHE VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Institucioni  Bashkia Malësi e Madhe  shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për   pozicionet:

 

 “Specialist IT ” –Sektori i Burimeve Njerezore, Bashkia Malesi e Madhe, Kategoria e pagës

III-b.

 

“Specialist IT ” –Zyra me një Ndalesë, Bashkia Malesi e Madhe, Kategoria e pagës

III-b.

  • “Specialist Veteriner ” – Njësia Administrative Gruemirë, pjesë e Bashkisë Malësi e Madhe Qendër, Kategoria e pagës III-b
  • “Specialist Veteriner ” – Njësia Administrative Kelmend, pjesë e Bashkisë Malësi e Madhe Qendër, Kategoria e pagës III-b

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL Specialist IT (1)

SHPALLJE per levizje paralele dhe pranim ne sherbimin civil Specialist VETERINER

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË