Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive Drejtoria Rajonale të Ofrimit të Formimit Profesional Publik Shkoder Vende te lira pune

Në zbatim të Ligjit Nr.15/2019 “Për nxitjen e Punësimit”, Ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Këshilli të Ministrave nr.554, datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 11, datë 3.3.2020 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit professional”, Urdhrit të Kryeministrit nr.172, datë 24.12.2019 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive” i ndryshuar

-Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive ju njofton shpalljen e procedurave të lëvizjes  paralele për personelin mësimdhënës të formimit teorik-praktik, në Drejtorinë Rajonale të Ofrimit të Formimit Profesional Publik Shkoder , për pozicionet:

  •  Mësimdhënës i formimit teoriko-praktik  me kohë të pjesshme në kursin “Kursi Start Smart”
  • Mësimdhënës i formimit teoriko-praktik  me kohë të pjesshme në kursin “Berber”
  • Mësimdhënës i formimit teoriko-praktik  me kohë të pjesshme në kursin “Udherrefyes turistik”
  • Mësimdhënës i formimit teoriko-praktik  me kohë të pjesshme në kursin “Manikyr Pedikyr ”

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 1719.1

1720.1

1721.1

1722.1

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË