BASHKIA LUSHNJE Vende te lira pune

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Bashkia Lushnje,shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionet:

  • Specialiste per auditimin Zyra e Auditit te Brendshem Kategoria e pagës III-b
  • Specialist per Administrimin e Regjistrit GIS   Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit Kategoria e pages III-b
  • Inspektor Ndihmes Ekonomike PAK,Njesia Administrative Nr.2  Kategoria e pagës III-b
  • Specialiste per Rekrutimin dhe Zhvillimin organizative  Drejtoria e Burimeve Njerezore Kategoria e pagës III-b
  • Specialiste per Sherbimet Shoqerore dhe Menaxhimit te Rastit Kategoria e pagës III-b

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL. auditi….

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL.docx dr,Planifikimit

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL.docx rajoni 3

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL.docx dr,burimve

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL.docxdr,sherb social

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË