Bashkia Kukes Vende te lira pune

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, (i ndryshuar), si dhe të Kreut II,  dhe III të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, te Keshillit te Ministrave, Bashkia Kukes, shpall procedurat e levizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranimit nga jashtë për pozicionin:

 

1 (nje) Drejtor i Drejtorisë sȅ Zhvillimit të Bujqësisë; Kategoria e pages II-b,

1 (nje) Shef i Sektorit tȅ Zhvillimit të Bujqesise dhe Akuakulturës; Kategoria e pages III-a/1

 • Drejtor i Drejtorisë së Projekteve dhe Rinise; Kat. e Pages II-b;
 • Drejtor i Drejtorise së Diaspores, Integrimit Europian dhe Migracionit; e Pages II-b;
 • Drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve Sociale dhe Kujdesit Shoqeror; e Pages II-b;
 • Drejtor i Drejtorisë së Ujitjes dhe Kullimit; e Pages II-b;
 • Shef i Njesise per Koordinimin e Integrimit Europian dhe Ndihmes se Huaj; e Pages III-a/1;
 • Shef i Sektorit tȅ Menaxhimit të Ndërmarrjeve Publike dhe Tregjeve Publike; e Pages III-a/1;
 • 1(një) DREJTOR I DREJTORISE SE ADMINISTRIMIT TE PYJEVE DHE KULLOTAVE, Kategoria e pagës III-a/1.
 • 1 (nje) Shef i Sektorit tȅ Borxhit; Kategoria e pages III-a/1,

  1 (nje) Shef i Sektorit tȅ Ndihmës Ekonomike dhe Shërbimeve Shoqërore; Kategoria e pages III-a/1,

  1 (nje) Pergjegjes i Zyres per Mbrojtjen e Konsumatorit; Kategoria e pages III-a/1

 • 1(një) Drejtor i Drejtorise së Emergjencave dhe Mbrojtjes Civile – Kategoria e pages II-b;

  1 (nje) Drejtor i Drejtorise se Sherbimeve Komunitare – Kategoria e pages II-b;

  1 (nje) Drejtor i Drejtorise se Rrugeve Rurale – Kategoria e pages II-b;

  1 (nje) Shef i Sektorit te Mirëmbajtjes dhe Shërbimeve KomunitareKategoria e pages III-a/1;

  1 (nje) Shef i Sektorit te Utiliteteve, i Pastrimit dhe Mbetjeve të NgurtaKategoria e pages III-a/1;

  1 (nje) Shef i Sek. tȅ Ndriç. Publik, Dekorit, Hap. të Gjelbëra dhe Parqeve; Kategoria e pages III-a/1;

  1 (nje) Shef i Sektorit të Lejeve, Licensave dhe Kontrollit te TerritoritKategoria e pages III-a/1;

 • 1(një) SHEF I SEKTORIT TE STATISTIKAVE DHE SHËRBIMEVE ME NJË NDALESË, Kategoria e pagës III-a/1.
 • 1(një) Shef i Sektorit te Teknologjise se Informacionit dhe Komunikimit, Kategoria e pages III-a/1.
 • 1 (një) Drejtor i Drejtorise Juridike, Prokurimeve Publike dhe TIK – Kategoria e pages II-b;

  1 (nje) Shef i Sektorit Juridik Dhe Kordinimit Me Njesite Administrative – Kategoria e pages III-a/1;

 • PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Kerkese_per_shpallje_te_vendeve_te_lira-_Bashkia_Kukes
Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË