BASHKIA SARANDË VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”i ndryshuar , si dhe të Kreut II, IV dhe  VII të VKM nr. 243, datë 18/03/2015, Drejtoria e Burimeve  Njerëzore e Bashkisë Sarandë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për  pozicionet:

 

  • Specialist kontabiliteti, në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore – kategoria III-b
  •  (2)    Administrator Shoqëror  në Drejtorinë e Kujdesit Social –kategoria – III-b;
  • Specialist për mbrojtjen e fëmijëve në Drejtorinë e Kujdesit Social –kategoria – III-b;
  • Specialist vlerësimi dhe planifikimit të të ardhurave, në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore – kategoria III-b
  • (3) Tre :  Specialist-inspektor veprimi në terren, në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore   –kategoria – III-b;
  • PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Fwd_
Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË