BASHKIA HIMARË VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut II dhe III, të vendimit nr. 242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese“, i ndryshuar me VKM nr. 748, datë 19.12.2018, Bashkia Himarë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin:

  • 1 (një) Përgjegjës i njësinë së integrimit evropian dhe investimeve të huaja, në drejtorinë e integrimit dhe zhvillimit ekonomik e social, Kategoria e pagës III-a/1
  • 1 (një) Specialit gjeodez, në sektorin e mbrojtjes dhe menaxhimit të tokës, në drejtorinë e mbrojtjes dhe menaxhimit të tokës, pyjeve dhe kullotave– Kategoria e pagës IV-a.
  • PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Njoftime_per_publikim
Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË