BASHKIA TIRANË VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin:

655- Pergjegjes Sektori – Sektori i Pagesave dhe Raportimit Financiar Drejtoria e Finances Drejtoria e Pergjithshme e Menaxhimit Financiar, Bashkia Tirane – Kategoria: III-a

654- Pergjegjes Sektori i Arsimit Profesional, Drejtoria e Rinise, Drejtoria e Pergjithshme e Promovimit te Qytetit Bashkia Tirane – Kategoria: III-a

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

655-612 shpallje ng

654-611 shpallje ng

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË