BASHKIA DEVOLL VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II ,III,IV dhe VII të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore në Bashkinë  Devoll , shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të  pranimit në Shërbimin Civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionet:

 

  • 2 (dy) Inspektor ne Inspektoriatin tatimor,kundravajtjeve administrative dhe debitoreve ,konfiskim dhe sekuestrim në Drejtorinë e të Ardhurave dhe Menaxhimit Financiar  , kategoria e pagës VI-a
  • 1.SPECIALIST PER INTEGRIMIN,MONITORIMIN DHE RAPORTIMIN
    2.SPECIALIST PER MAREDHENIET ME DIASPOREN
  • 1 (nje) Specialist të  Sektorit të Emergjencave Civile, Kategoria e pagës IV-a;
  • PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR
  • archive (1)
Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË