BASHKIA PEQIN VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit nr.243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Peqin shpall proçeduren e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve:

 

  • – 1 (një) Specialist jurist në Drejtorinë e Shërbimeve Bujqësore, Veterinare dhe Pyjeve të bashkisë Peqin – kategoria IV-a
  1. Pergjegjes i Sektorit të Shërbimeve Bujqësore dhe Veterinare – Kategoria: III-b
  2. 2 (dy) specialistë pranë Sektorit të Aplikimit të Projekteve dhe Integrimin Evropian, në Bashkine Peqin – kategoria IV-a
  3. PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR archive
Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË