AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE SHKOLLA TEKNIKE EKONOMIKE TIRANE VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të unësimit dhe Aftësive” të  Udhëzimit Nr. 14, datë 27.5.2021, Për Mënyrën e Organizimit dhe Veprimtarinë e Ofruesve Publikë të Arsimit dhe Formimit Profesional”, shkolla Teknike Ekonomike Tiranë ju njofton krijimin e vendit të lirë për vitin shkollor 2021- 2022 në pozicionet:

  • 5(pesë) mësimdhënës të kulturës profesionale (teori dhe praktikë profesionale) me kohë të pjesshme në drejtimin Tekstil – Konfeksion ( diplomuar në Inxhinieri Tekstili ose Dizajn mode), që do të mbulojnë ngarkesën mësimore në nivelin pas të mesëm.
  • 2(dy) mësimdhënës të kulturës profesionale (teori dhe praktikë profesionale) me kohë të pjesshme në drejtimin Ekonomi – Biznes, të diplomuar në profilet: Ekonomiks;Informatikë Ekonomike; Financë Bankë.
  • PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Njoftim per vend te lire Shkolla Teknike Ekonomike (1)
  • Njoftim per vend te lire Shkolla Teknike Ekonomike (2)
Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË