Është fakt që hapja e një biznesi të ri është një sipërmarrje e vështirë, aq më tepër kur duhet të kesh një staf të aftë për të dhënë rezultate sa më të mira e për një vijueshmëri të qëndrueshme të aktivitetit. Kompania “Abi... më shumë

Në vazhdimësi të ndërmjetësimeve të suksesshme mes kompanive private dhe Zyrës së Punës, po publikojmë rastin e Dallëndyshe Musait e cila gjendej në vështirësi financiare për shkak të mungesës së një pune. Subjekti “Big Alb Group” e... më shumë

  NJOFTIM PER REZULTATET PËRFUNDIMTARE    TE  KANDIDATËVE   FITUES  PËR PRANIM  NË  SHËRBIMIN E MZSH-së,  PER NIVELIN  BAZË   Në zbatim të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shp... më shumë