Klikoni në emërtimin e njoftimit më poshtë në mënyrë që shkarkoni shpalljen: Drejtor në Drejtorinë e Komunikimit dhe Publikimeve Drejtor në Drejtorinë e Statistikave Sociale Përgjegjës Sektori te Publikimeve dhe Marketingut Përgjegjës Sekt... më shumë

pergjegjes ii sektorit te urbanistikes Pergjegjes sektori i burimeve njerezore Pergjegjes sektori i kadastres bujqesore Pergjegjes sektorit ligjor dhe prok pergjegjesi i sektorit aplikimi i projekteve specialist juristi prokurimeve specialist (inxhinier) ... më shumë

Shpallje per vend te lire pune (Agronomi, pyje) (1) Shpallje per vend te lire pune (Agronomi, pyje) Shpallje per vend te lire pune Drejtor Finance Shpallje-Burime Njerezore Shpallje-per nd. ekonomike per 2019 Shpallje-per tatim taksen per 2019 Shpallje-pe... më shumë

Koordinator Administrativ _Cens 2020 Koordinator Projekti _Cens 2020 Koordinator Teknik _Cens 2020 Pershkrim pune_ Koordinatori i Projektit Pershkrim pune_ Koordinatori Administrativ Pershkrim pune_ Koordinatori Teknik