SHPALLJE PËR një vend të lire pune, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE “Drejtor”  në Drejtorinë Juridike dhe Çështjeve Gjyqësore Kategoria e pagës II-b   Në zbatim të nenit 25 dhe të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për n... më shumë

                  AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE   SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE / PËR PRANIMIN NË SHËRBIM CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE Lloji i diplomës “Inxhinieri Elektronike/Teknologji Informacioni/Informatikë/Informatikë... më shumë

NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE Lloji i diplomës “Fakulteti i Inxhinjerisë së Ndërtimit “ dhe nën degët e tij , niveli minimal i diplomës “Master Shkencor “ Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civ... më shumë

9242   SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL KATEGORIA EKZEKUTIVE               Lloji i diplomës “Shkenca Juridike” niveli minimal i diplomës “Master Profesional”   Në zbatim të nenit 22 d... më shumë

9645   SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL KATEGORIA EKZEKUTIVE               Lloji i diplomës “Shkenca Sociale” niveli minimal i diplomës “Master Profesional”   Në zbatim të nenit 22 dh... më shumë

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL     Lloji i diplomës “Histori-Arkivë” niveli minimal i diplomës “Bachelor”ose “Master Profesional”     Në zbatim të nenit 22 dhe të neni... më shumë