Njoftim për datën dhe orën e zhvillimit të intervistës me gojë pas procedurës për vlerësimin paraprak Specialist i Projekteve në Sektorin e Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë   Njoftim për përfundimin e procedurës për vlerësimin... më shumë

Verifikimi paraprak per pranim sherbim Civil kat. ekzekutive Specialist i Nd. Ekonomike ne Nj.Administ. llugaj, per shpalljet e dt.27.05.2019 Verifikimi paraprak per pranim sherbim Civil kat. ekzekutive Specialist i Prokurimeve Publike per shpalljet e dt.... më shumë