REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE     SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE   DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL   (Specialist Agronom në Drejtorinë e Pronave Publike dhe Men... më shumë

                          KUVENDI            SEKRETARI I PËRGJITHSHËM     Nr._____ Prot.                                                               ... më shumë

Bashkia Tiranë   #00000326 BASHKIA TIRANË SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E MESME DHE E ULËT DREJTUESE 387-Pergjegjes Sektori -Sektori i AMTP-VE dhe Titujve te Ngjashem, Drejtoria e Pasurive te Palujtshme, Drejt... më shumë

Zyra e Punës,Bulqizë 18.10.2018 DREJTORIA RAJONALE E QENDRES  LEVIZESE TE FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK PER ZONEN VERILINDORE Njoftim për shpalljen e konkursit për  vendin e lire te punes Instruktor me kohe te pjeshme në Bulqizë. Në mbështetje të... më shumë

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike”. Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”. Në zbatim të nenit 22 dhe nenit 25 të ligjit nr. 152/2013, “Për në... më shumë