Lënda : Dërgohet njoftimi për shpalljen publike të  përfundimit të procedurës“Lëvizje paralele” për konkursin e shpallur në Kategorinë ekzekutive në administratën e Bashkisë Kurbin dhe vijim e procedurës “Pranim ne sherbimin civi... më shumë

Për tu informuar, klikoni në emërtimin e njoftimit më poshtë: Njoftim Vend i lire Spc. finance -kontabiliteti Njoftim Vend i lire Spec.Emergjencat Civile Njoftim Vend i lire Spec.Marrdh. Publikun Njoftim Vend i lire Spec.Monitorim Sherbimesh Njoftim ... më shumë