Për tu informuar, klikoni në emërtimin e njoftimit më poshtë: Drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve të Brendshme Specialist i Administrimit të Autorizimeve Individuale Specialist i Administrimit të domain.al

Për tu informuar, klikoni në emërtimin e njoftimit më poshtë: SHPALLJE PER POZICIONIN SPECIALIST I MBROJTJES NDAJ KONSUMATORIT SHPALLJE PER POZICIONIN SPECIALIST PER EMERGJENCAT CIVILE, TRANSPORTIN, SINJALISTIKEN DHE LICENSIMET. LEJET DHE LICENSIMET ... më shumë

Për tu informuar, klikoni në emërtimin e njoftimit më poshtë: Drejtori i planifikimit të territorit Specialist astesh publike dhe monitorim tregu e transporti Specialist i Njësisë për Kordinimin e Integrimit Europian dhe ndihmës së huaj Special... më shumë

Për tu informuar, klikoni në emërtimin e njoftimit më poshtë: Kuvendi i Shqipërisë – Specialist në Sekretariatin Teknik të Këshillit Kombëtar për Integrimin Europian Kuvendi i Shqipërisë – Specialist në Shërbimin e Protokollit,... më shumë

Për tu informuar, klikoni në emërtimin e njoftimit më poshtë:  Spec. per Arkivat shpallja Spec. per Kont. Mollaj SHPALLJA Spec. per Terrenin Spec. Topograf  Pergjigjes per Sekt. e Integrimit Europian  Spec. per Kontrollin dhe Mbledhjen e te Ardhur... më shumë