KËSHILLI QARKUT DIBER ___ NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NE DETYRE NE SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E ULET DREJTUESE  (Pergjegjes Sektori)     Pergjegjes i Sektorit te Projekteve Rajonale dhe Urbanistikes ... më shumë