Për tu njohur me pozicionet vakante klikoni mbi linkun përkatës:   29_specialist per llog kombetare vjetore 30_specialist ne sekt e llogarive te administrates publ qendrore dhe rajonale 31_specialist ne sekt e llogarive te sektoreve institucionale... më shumë

Për tu njohur me pozicionet vakante klikoni mbi linkun përkatës:   1. Publikim vendi i lire Pergjegjes Sektori Adm.Ujrave 1. Publikim vendi i lire Pergjegjes Sektori IT 1. Publikim vendi i lire Pergjegjes Sektori Mirmb.Objekteve 1. Publikim vendi ... më shumë

Për tu njohur me pozicionet vakante klikoni mbi linkun përkatës:   kodi 33_Specialist ne sektorin e marredhenieve me publikun Specialist ne sektorin e marredhenieve me publikun