DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PLANIFIKIMIT STRATEGJIK DHE BURIMEVE NJERËZORE DREJTORIA E PLANIFIKIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE REKRUTIMIT DHE PROCEDURAVE     Lënda:  Shpallje për vende të lira pune                          ... më shumë

Bashkia Devoll ju njofton se shpall 17 pozicione pune te lira ne kategorine Ekzekutive,specialist! 4.1. Grupi I  pozicioneve te administrimit te pergjithshem      7 (Shtate) 1.Inspektor ne Sektorin e te Ardhurave dhe Licensimit, ne Drejtorine e te A... më shumë