Specialist i Teknikës Legjislative dhe Hartimit të Akteve Administrative / në Drejtorinë  Juridike dhe Integrimit.

Njoftim vend pune specialist