QËNDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE

______________________________________________________

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve per pozicionin “Përgjegjëse e Sektorit të Financës” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 02.11.2018 nga ora 10:30 deri më 11:00.

 

  • Ledina Sinani
  • Natasha Shehu
Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve

 
Bashkia Tiranë