Remilda pasi përfundoi studimet Bachelor në degën Teknologji Automobilash, si çdo i ri pas përpjekjeve individuale për të gjetur punë, j’u drejtua Zyrës së Punësimit Krujë, me besimin se do të ishte rruga e duhur që do e dërgonte drejt nj... më shumë

Megi pasi përfundoi studimet Bachelor dhe Master në degën Drejtësi, si çdo i ri pas përpjekjeve individuale për të gjetur punë, j’u drejtua Zyrës së Punësimit Shkodër, me besimin se do ishte rruga e duhur që do e dërgonte drejt një punë... më shumë