NJOFTIM FITUESI PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE     Nr._____ Regj                                                                 Date:__/__/2018     Specialist Drejtori... më shumë

Lista e kandidateve te perzgjedhur per konkurim me date 26.11.2018 Aferdita Gjoka               Administrim bisnes Afroviti Manthjo           Arkitekture Agime Shehu              Ekonomi dhe Politika Agrare Agres Çoku... më shumë

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA SHKODËR DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE   Nr.______Prot                                                                   ... më shumë