Verifikimi paraprak per pranim sherbim Civil kat. ekzekutive Specialist i Nd. Ekonomike ne Nj.Administ. llugaj, per shpalljet e dt.27.05.2019 Verifikimi paraprak per pranim sherbim Civil kat. ekzekutive Specialist i Prokurimeve Publike per shpalljet e dt.... më shumë