Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA SHIJAK SHPALLJE FITUESI

   BASHKIA SHIJAK SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONIN

Specialist në Sektorin e Planifikimit, Përballimit të Emergjencave Civile dhe Krizave

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR shkresa per shkp

Categories
Shpallja e fituesit

Zyra e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë rezultatet e verifikimit

Zyra e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë rezultatet e verifikimit

PER POZICIONET

Drejtor në Drejtorinë Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, 

Ndihmës Inspektor, Njësia e Ndihmës Inspektorëve,

Drejtor në Drejtorinë e Shërbimeve Juridike, në Drejtorinë e Përgjithshme të Çështjeve dhe Shërbimeve Juridike

Përgjegjës në Sektorin e Ndihmës Juridike dhe Ankesave, në Drejtorinë e Shërbimeve Juridike, në Drejtorinë e Përgjithshme të Çështjeve dhe Shërbimeve Juridike

Përgjegjës në Sektorin e Përfaqësimit dhe Raportimeve, në Drejtorinë e Shërbimeve Juridike, në Drejtorinë e Përgjithshme të Çështjeve dhe Shërbimeve Juridike

Përgjegjës i Sektorit të Teknologjisë së Informacionit, në Drejtorinë Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetësë

Drejtor në Drejtorinë e Analizës Ligjore dhe Hartimit të Akteve, në Drejtorinë e Pergjithshme të Çështjeve dhe Shërbimeve Juridike

Përgjegjës në Sektorin e Auditimit të Brendshëm,

Përgjegjës në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Arkiv Protokollit, në Drejtorinë e Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse

PER ME TEPER KLIKO NE LINKUN BASHKENGJITUR archive (3)

Categories
Shpallja e fituesit

INSTITUTI I STATISTIKAVE Verifikimet paraprake

INSTITUTI I STATISTIKAVE Verifikimet paraprake

PER POZICIONET

1.      Kodi 79 – Pergjegjes – Sektori Zhvillimit te Statistikave Sociale

2.      Kodi 80 – Pergjegjes – Sektori Nivelit te Jeteses

3.      Kodi 81 – Pergjegjes – Sektori Statistikave te Blegtorise dhe Peshkimit

4.      Kodi 82 – Pergjegjes – Sektori Llogarive Kombetare Vjetore

5.      Kodi 83 _ Pergjegjes _ Zyra Rajonale Statistikore Durres

6.      Kodi 84 – 3 (tre) Specialist ne Zyren Rajonale Statistikore Fier (Mallakaster, Lushnje) dhe Kukes

PER ME TEPER KLIKO NE LINKUN BASHKENGJITUR archive (2)

Categories
Shpallja e fituesit

AGJENCIA E SHËRBIMEVE FUNERALE SHPALLJE FITUESI

AGJENCIA E SHËRBIMEVE FUNERALE SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONIN

Përgjegjës Varrezash për 13 Njësitë Administrative – Kategoria e pagës III-b

PER ME TEPER KLIKO NE LINKUN BASHKENGJITUR A.SH.F- Shpallje fituesi per Pergjegjes per Njesite Administrative

Categories
Shpallja e fituesit

KUVENDI SHPALLJE FITUESI

KUVENDI SHPALLJE FITUESI

Per pozicionin:

 1. “specialist” në Sektorin e Protokollit, pranë Shërbimit Administrativ

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR njoftim per publikim

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA TIRANË REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA TIRANË REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Per pozicionin:

 1. 556- Pergjegjes Sektori – Sektori i Sherbimeve Mbeshtetese, Njësia Administrative Berzhite, Bashkia Tirane – Kategoria: III-a

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 556-504 verifikim final

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA TIRANË REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA TIRANË REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Per pozicionin:

 1. 564- Specialist – Sektori i Shqyrtimit te Aplikimeve, Drejtoria e Kontrollit te Zhvillimit te Territorit, Drejtoria e Pergjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 564-513 verifikim paraprak LP

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA TIRANË REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA TIRANË REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Per pozicionin:

 1. . 563- Specialist – Zyra e Informimit Qytetar, Lagje Nr.13 Bashkia Tirane – Kategoria: IV-b

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 563-512 verifikim paraprak LP

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA TIRANË SHPALLJE FITUESI

BASHKIA TIRANË SHPALLJE FITUESI

Per pozicionin:

 1. 549- Drejtor – Drejtoria e Inovacionit, Drejtoria e Pergjithshme e
  Teknlogjise se Informacionit inovacionit dhe te Dhenave, Bashkia Tirane
  – Kategoria: II-b

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 549-497 njoftim fituesi

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA LEZHË REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA LEZHË REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Per pozicionin:

 1. Specialist  i Kontrollit dhe Verifikimit në Terren në Sektorin e Kontrollit dhe Verifikimit në Terren, Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Lezhë-kategoria IV-a.
 2. Specialist  i Kontrollit dhe Verifikimit në Terren në Sektorin e Kontrollit dhe Verifikimit në Terren, Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Lezhë-kategoria IV-a.
 3. Specialist  i Kontrollit dhe Verifikimit në Terren në Sektorin e Kontrollit dhe Verifikimit në Terren, Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Lezhë-kategoria IV-a.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

6. verifikim paraprak ekzekutiv pranim SpecTaksave