Ketu publikohen VLP per Institucionet e pavarura

          REPUBLIKA E SHQIPËRISË AVOKATI I POPULLIT         NJOFTIM   PËR   SHPALLJEN E TRE VENDEVE VAKANT PËR KOMISIONER NË INSTITUCIONIN E AVOKATIT TË POPULLIT     Në zbatim të nenit 33/1, pika 4 të ligjit nr.8454, dat... më shumë