Ketu publikohen VLP per Institucionet e pavarura

  SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE   Lloji i diplomës “Shkenca Politiko-Shoqërore”,  niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”     Në zbatim të nenit 22... më shumë

     SHPALLJE PËR një vend të lire pune, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL “Inspektor”  në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve Kategoria e pagës III-a   Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të l... më shumë