Ketu publikohen VLP per Institucionet e pavarura

REPUBLIKA E SHQIPERISE GJYKATA KUSHTETUESE KOLEGJI I POSAÇËM I APELIMIT ________________________________________________________________________________________________________________________   RISHPALLJE VENDI VAKANT   Kolegji i Posaçëm i Apel... më shumë

Njoftime aktive për vende të lira pune: lexo më shumë… Instat – Shpallje për punësim Sekretar i Përgjithshëm lexo më shumë… Instat – Shpallje për punësim Drejtor i Përgjithshëm i Drejtorisë së Teknogjisë së Inform... më shumë

Adresa: Rruga “Reshit Çollaku”, Tiranë, Tel : ++ 355 4 2259 571, Faks : + 355 4 2259 106, www.akep.al, info@akep.al Faqe 1 / 14 DREJTORIA E SHËRBIMEVE TË BRENDSHME NJOFTIM PËR VEND PUNE SHPALLJE PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA PËR KATEGORIN... më shumë