Ketu publikohen VLP per Institucionet e pavarura

  GJYKATA KUSHTETUESE KOLEGJI I POSAÇËM I APELIMIT KRYETARI     RISHPALLJE E VENDEVE VAKANTE   Kolegji i Posaçëm i Apelimit (KPA) pranë Gjykatës Kushtetuese, bazuar në ligjin nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe p... më shumë