Ketu publikohen VLP per Institucionet e pavarura

  SHPALLJE PËR një vend të lire pune, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL Inspektor (Krye/Ekonomist) në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve Kategoria e pagës III-a   Në zbatim të nenit 22 dhe 25 të ligjit 15... më shumë

ENTI RREGULLATOR I SEKTORIT TË FURNIZIMIT ME UJË DHE LARGIMIT E PËRPUNIMIT TË UJËRAVE TË NDOTURA KOMISIONI KOMBËTAR RREGULLATOR   NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNË   Mbështetur në nenin 9, të Ligjit Nr. 8102, datë 28.03.1996 “Për kuadr... më shumë