Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA SHIJAK VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA SHIJAK VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONIN

  • 1 (një) Specialist ndërtimi në Sektorin e Planifikimit, Kontrollit dhe Zhvillimit të Territorit, kategoria e pagës IV-a.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR shkresa per shkp (3)

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA TIRANE VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA TIRANE VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONIN

567-Specialist – Drejtoria e Komunikimit Dixhital, Bashkia Tiranë – Kategoria: IV-a

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 567-516 shpallje

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

Bashkia Rrogozhinë VENDE TE LIRA PUNE

Bashkia Rrogozhinë VENDE TE LIRA PUNE

për pozicionet :

 

a.      3 (tre)  pozicione të nivelit të mesëm drejtues :

–          Drejtor i Politikave Urbane

–          Drejtor i Shërbimeve Mbështetëse

–          Drejtor Juridik , Burimeve Njerëzore dhe Marrëdhënieve me Publikun

 

b.      6 (gjashtë) pozicione të nivelit të ulët drejtues :

–          Përgjegjës i Sektorit të Projektimit

–          Përgjegjës i Sektorit të Kadastrës dhe Pronave

–          Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve Publike

–          Përgjegjës i Zyrës së Marrëdhënies me Publikun

–          Përgjegjës i Sektorit Juridik

–          Përgjegjës i Sektorit të emergjencave civile

c.       13 (trembëdhjetë) pozicione të nivelit ekzekutiv:

1(një) specialist mjedisi,  3(tre) specialist urbanistike, 1(një) specialist emergjencash civile, 2(dy) specialiste sherbimesh publike,  2(dy)specialist jurist,  1(një) specialist protokolli, 1(një) specialist IT , 1(një) Specialist BE-së, 1(një) specialist burimesh njerëzore.

  PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR archive

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA BERAT VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA BERAT VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONIN

Punonjës i Policisë Bashkiake                          3(tre) pozicioni

PER ME TEPER KLIKO NE LINKUN BASHKENGJITUR Shpallja vend i lire punonjes i policise Bashkiake

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA SHIJAK VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA SHIJAK VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONIN SPECIALIST ING. NDERTIMI

PER ME TEPER KLIKONI LINKUN BASHKENGJITUR

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA TIRANË VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA TIRANË VENDE TE LIRA PUNE
PER POZICIONIN
566- Pergjegjes Sektori – Sektori i Marredhenieve me Mediat, Drejtoria e Informacionit, Bashkia Tirane – Kategoria: III-a

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 565-515 shpallje

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA TIRANË VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA TIRANË VENDE TE LIRA PUNE
PER POZICIONIN
565- Drejtor – Drejtoria e Protokollit dhe Ceremonialit Zyrtar, Drejtoria e Pergjithshme per Marredheniet me Publikun dhe Jashte, Bashkia Tirane – Kategoria: II-b
PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 565-514 shpallje

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA PUSTEC vende të lira pune

BASHKIA PUSTEC vende të lira pune

Në pozicionet:

– Personel zjarrfikës, operues, luftues, 4 (kater) pozicione     (niveli bazë)

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR SHPALLJE per MZSH-ne I BASHKIA PUSTEC 13.07.2020

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

Kuvendi i Shqipërisë VENDE TE LIRA PUNE

Kuvendi i Shqipërisë VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONET

(2) dy vende të lira pune, në “specialist protokolli”, në Shërbimin e Protokollit pranë Shërbimit të Marrëdhënieve me Jashtë.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR publikimi ne faqe

 

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA MIRDITË VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA MIRDITË  VENDE TE LIRA PUNE
PER POZICIONIN

“Përgjegjës-Sektori i të Ardhurave-Taksave, Tarifa dhe Qira”, kategoria III.a1

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 1. Shpallja – Sektori i të Ardhurave-Taksa, Tarifa dhe Qira