Ketu publikohen VLP per bashki

Bashkia Tiranë   #00000326 BASHKIA TIRANË SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E MESME DHE E ULËT DREJTUESE 387-Pergjegjes Sektori -Sektori i AMTP-VE dhe Titujve te Ngjashem, Drejtoria e Pasurive te Palujtshme, Drejt... më shumë