Ketu publikohen VLP per bashki

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË   Drejtor në Drejtorinë e Sherbimeve Publike Kategoria e pagës II-b   Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, s... më shumë

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA POGRADEC SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL PËR LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË                                                                ... më shumë

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL PËR LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË     REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA POGRADEC                                                         ... më shumë

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA POGRADEC SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL PËR LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE                                                  ... më shumë

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA POGRADEC       SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL PËR LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE                                       ... më shumë

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA POGRADEC SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL PËR LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE                                                  ... më shumë

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA POGRADEC SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL PËR LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE                                                  ... më shumë

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA PUKË Sektori I Burimeve Njerëzore   SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE, NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE (Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore ,... më shumë

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA PUKË Sektori I Burimeve Njerëzore   SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE, NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE (Përgjegjës i Sektorit të Auditit të Brendshë... më shumë