Ketu publikohen VLP per bashki

NJOFTIM PËR VEND PUNE “Për lëvizjen paralele  dhe ngritjen në detyrë  në  nivelin e ulët drejtues për plotësimin e vendit të lirë  të punës në Administratën e Bashkisë Kurbin” Në zbatim të Ligjit Nr.152/2013, datë 30.05.2013 “... më shumë

Përgjegjës Sektori – Sektori i Sherbimeve Sociale, Njesia Administrative, Njesia Bashkiake Nr 10, Bashkia Tirane – Kategoria: III-a Bashkia Tirane – Pergjegjes sektori   1. -Specialist – Specialist per Urbanistiken, Sektori ... më shumë

1. Specialist, në Sektorin e Informimit Qytetar, Drejtoria e Marrëdhënie me Publikun dhe Informimit Qytetar, kategoria III.b. shpallje Specialist , në Sektorin e Informimit Qytetar   2.Specialist, në Sektorin e Pyjores, Drejtoria e Bujqësisë d... më shumë