Ketu publikohen vendet e lira nga DAP-i per institucionet e administratës shtetërore

DREJTORIA RAJONALE E QENDRES  LEVIZESE TE FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK PER ZONEN VERILINDORE   Njoftim për shpalljen e konkursit për  vendin e lire të punës specialist në degen mesimore- Koordinator. në DRQLFPPZVL Tiranë. Mbështetur në Ligj... më shumë