lexo më shumë… Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve – Shpallje për konkurrim për pranim në strukturat e hetimit tatimor

lexo më shumë... Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Shpallje për konkurrim për pranim në strukturat e hetimit tatimor