Drejtoritë Rajonale dhe Zyrat Vendore të Punësimit, janë institucione në varësi të Drejtorisë së Përgjithshme të ShKP, që kryejnë veprimtari në:

 • Rajonin e vendbanimit të përhershëm të personit, që pretendon të përfitojë një Vend pune, Shërbime punësimi, Formim profesional apo Mbështetje me të ardhura.
 • Zonën ku punëdhënësi ushtron veprimtarinë e tij.

Në nivel kombëtar, funksionojnë 12 Drejtori Rajonale dhe 24 Zyra Vendore të Punësimit.

DREJTORITË RAJONALE

 1. DR Berat
 2. DR Dibër
 3. DR Durrës
 4. DR Elbasan
 5. DR Fier
 6. DR Gjirokastër
 7. DR Korçë
 8. DR Kukës
 9. DR Lezhë
 10. DR Shkodër
 11. DR Tiranë
 12. DR Vlorë

ZYRAT VENDORE

 1. ZV Kuçovë
 2. ZV Skrapar
 3. ZV Bulqizë
 4. ZV Mat
 5. ZV Krujë
 6. ZV Librazhd
 7. ZV Peqin
 8. ZV Gramsh
 9. ZV Lushnje
 10. ZV Mallakastër
 11. ZV Përmet
 12. ZV Tepelenë
 13. ZV Pogradec