• 1(nje) Pergjegjes i Sektorit te Projekteve Rajonale dhe Urbanistikes – Kategoria III , Shef sektori i nivelit A.

Shpallje Pergjegjes i projekteve 2019