Për të paraqitur shqetësimin Tuaj, mund të denonconi:

  • Gjatë orarit zyrtar të punës (8:00 – 16:30, nga e hëna në të enjte, dhe 8.00 – 14:00 të premten), mund të telefononi në Tel: + 355 4 45 38801.
  • Në ditët e pushimit zyrtar dhe jashtë orarit zyrtar (nga ora 16:30 – 08:00 nga e hëna në të enjte dhe pas orës 14.00 të premten), mund të lini mesazh zanor në Tel: +355 4 453 8808.
  • Duke dërguar e-mail në adresën e postës elektronike: E-mail: kontakt@shkp.gov.al.

Adresa: Bulevardi “Bajram Curri”, pranë ish hotel “Arbana”, Tiranë