BERAT

FIER

Z.R. e Punesimit BERAT
Tel: 032 – 320 01

info.berat@shkp.gov.al

Z.R. e Punesimit FIER
L. Kastrioti Rr.V.Pecuke
Tel: 034 – 222 413
Zyra e re:
Lagja ”  11 Janari”,Rr ” Ramiz Aranitasi”,
Pallati ish oficerave
info.fier@shkp.gov.al 

LEZHE

DIBER

Z.R. e Punesimit LEZHE
Tel: 0215 – 24 23

info.lezhe@shkp.gov.al

Z.R. e Punesimit DIBER
Rruga “Elez Isufi”
Tel: 0218 – 20 15

info.diber@shkp.gov.al

GJIROKASTER

SHKODER

Z.R.Punesimit GJIROKASTER
Lagjia “Pllake” prane bllokut te furrave
Tel: 084 – 636 13

info.gjirokaster@shkp.gov.al

Z.R.e Punesimit SHKODER
Lagjia “Salo Haliti”
Tel: 0224 – 27 80

info.shkoder@shkp.gov.al

DURRES

KORCE

Z.R. e Punesimit DURRES
Rr.”Naum Lasku” Lagjia nr.4
Tel: 052 – 225 56

info.durres@shkp.gov.al

Z.R. e Punesimit KORCE
Lagjia 9 Rr” 1 Maji”
Tel: 082 – 430 63

info.korce@shkp.gov.al

VLORE

ELBASAN

Z.R. e Punesimit VLORE
Lagjia “Rilindja”
Tel: 033 – 235 69

info.vlore@shkp.gov.al

Lagja Brigada 17 SulmueseRruga 11 Nentori
Prane Prefektures    Elbasan
Nr tel: 054252769
Email: info.elbasan@shkp.gov.al

KUKES

TIRANE

Z.R. e Punesimit KUKES
Prane Prefektures
Tel: 0242 – 20 78

info.kukes@shkp.gov.al

Z.R. e Punesimit TIRANE
Rr.Vellezerit Huta
Tel: 04 – 363 529

info.tirane@shkp.gov.al


Untitled Document

PUNËKËRKUES

Informacione dhe keshillim Udhezime per punesim Pjesemarrje ne nje trajnim Sherbime te tjera ndermjetesimi.


PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve te lira Sherbime profesionale rekrutimi Mbeshtetje per punesim (programe te nxitjes se punesimi) Kontakte ne vazhdim.

TRAJNIME

Po kërkoni për të permirsuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjese ne kurset tona te formimit profesional ne dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.